УПИ с красива гледка в южната част на квартала.
Според ОУП на гр.София парцела попада в зона за нискоетажно застрояване-Жм 3
Плътност- 10-20 %
Кинт. 0,5
Кота било 7 м.(Г+2 етажа)

Характеристики на имота

  • В регулация

Карта