Парцелът се намира в близост до ИКЕА и РИНГ МОЛ.
Попада в устройствена зона с ниско застрояване Жм3.
Имотът е подходящ за затворен жилищен комплекс.

Карта