Парцел в с.Панчарево-в.з. Градище с малка постройка в него.
Градоустройствени показатели:
Зона Жв, Плътност за застрояване: 25 %, Кинт. 0,8, Максимална височина 10 м
Районът е целогодишно обитаван и достъпен.

Характеристики на имота

  • В регулация

Карта