Два съседни УПИ за продажба в ж.к. Малинова долина, в близост до ул. Георги Русев.

УПИ IV 1581  с площ 671 кв.м. и УПИ III 1281 с площ 1410 кв.м. Продават се заедно.

Градоустройствени параметри:

Зона Жм;

Кота корниз -10 м.

Плътност на застрояване 1,3;

Регулацията е приложена.

Възможност за сделка с обезщетение.

 

Mестоположение